Termes legals

JOCAVI posa a la teva disposició un servei de compra on-line que et permetrà comprar des del teu ordinador, alguns dels articles de les col•leccions JOCAVI.

A continuació, et convidem a revisar les condicions generals de venda que regulen la compra de productes JOCAVI a través d'aquest lloc Web. En aquest sentit, l'ús d'aquest Web constitueix el seu acord amb aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte sobre les mateixes, pot posar-se en contacte amb el nostre servei d'Atenció al client o amb els mitjans que oferim des d’aquest Web.

 

Propietat del contingut del Website

Totes les il•lustracions, dissenys, icones, gràfics, fotografies, imatges i altres elements que formen part del web són propietat exclusiva de JOCAVI .

Els elements d'aquest Web estan dissenyats amb el propòsit d'oferir la venda dels productes identificats amb les marques JOCAVI i SBELTJEANS. La còpia o utilització dels esmentats elements no comporta la transferència de cap dret sobre els mateixos. En aquest sentit, queda expressament prohibida la reproducció, publicació, transmissió, modificació o la distribució per qualsevol mitjà dels elements configuratius (software inclòs) d'aquest Web.

 

Contacte

Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pots enviar-nos els teus comentaris per e-mail o per correu ordinari a:

 

JOCAVI, S.A. , Prat del Moliner s/n, 17401 – Arbúcies- Girona- Spain.

 

El número de telèfon és : + 34 972 86 02 03. L’horari és de dilluns a divendres de 8h a 18h.

 

Cobertura de l’oferta

Els productes oferts en aquest Web per a la seva compra només es distribueixen a Espanya excloent Canàries, Ceuta i Melilla. En cap cas es pot realitzar cap comanda fora d’Espanya llevat que l’adreça d’enviament es trobi a Espanya, excloent Canàries, Ceuta i Melilla.

 

Garanties de la Compra

Els articles oferts en aquest Web són una selecció de productes de la col•lecció de JOCAVI i compleixen els mateixos requisits de qualitat i garantia dels productes posats a la venda en els establiments multimarca que ofereixen producte JOCAVI.

 

Cada producte va acompanyat de les següents dades:

 

Nom de l´article

Imatge/es de l´article

Descripció de l’article

Talles i colors disponibles

Composició

Instruccions de rentat

Preu

 

Procediment de compra

Els articles que es desitgin adquirir hauran de ser seleccionats i afegits a la bossa de la compra fent clic sobre la icona corresponent.

La bossa de la compra contindrà la referència de l'article seleccionat, el seu nom, talla, color triat, i preu, en la divisa corresponent (impostos inclosos).

El full de comanda sol•licitarà les dades personals que s’incorporaran a la nostra base de dades amb l’objecte de poder processar la comanda i de facilitar la realització de noves compres a JOCAVI. De la mateixa manera, podràs accedir a les teves dades personals i a la informació de totes les teves comandes. Recorda que les dades personals han de ser indicades amb tota exactitud per evitar confusions o incidències en l’enviament del/s article/s adquirits.

Una vegada emplenada l'ordre de compra, i abans de l'enviament de la comanda es presentarà a l'Usuari un resum de la comanda identificant l'article adquirit, el seu preu total (transport i impostos inclosos) amb cadascun dels conceptes desglossat, i les dades d'enviament de la comanda. La comanda haurà de ser confirmada per mitjà d’un clic en el botó “ Acceptar compra”.

Les compres es podran pagar amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron, i MasterCard ) o mitjançant PayPal. No s'admetran altres formes de pagament que les específicament previstes en les presents condicions de venda. Els càrrecs dels pagaments amb targeta de crèdit o dèbit es realitzaran on-line, és a dir, en temps real, a través de la passarel•la de pagament de l'entitat financera corresponent, una vegada s'hagi comprovat que les dades comunicades per l'usuari són correctes.

Confirmada la transacció, es comunicarà a través de la propi Web el número de comanda per a que l'usuari pugui, en tot moment i des de l'ordinador, fer-ne el seguiment.

Així mateix, es remetrà un missatge de correu electrònic a l'adreça indicada per l'usuari, amb una descripció de la comanda i les dades personals facilitades. La no recepció d'aquest missatge es pot deure a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d'escriptura en l'adreça de correu electrònic facilitada. En tots dos casos, es recomana a l'usuari contactar amb JOCAVI.

Si en el moment de l'emissió de la comanda detectem que no hi ha existències el nostre magatzem d'algun dels productes inclosos en la comanda, JOCAVI intentarà localitzar la peça. De no ser possible, se li notificarà al client immediatament. A més, l'import de l'article cobrat i no enviat s'abonarà durant els dies següents al client, pel mateix mitjà de pagament utilitzat a la compra.

De no ser possible, se li notificarà al client immediatament. A més, l'import de l'article cobrat i no enviat s'abonarà durant els dies següents al Client, pel mateix mitjà de pagament utilitzat a la compra.

 

Forma de pagament i seguretat

Jocavi únicament acceptarà pagaments realitzats a través de targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron i MasterCard ) i PayPal.

Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà on-line, és a dir, en temps real, a través de la passarel•la de pagament de l'entitat financera corresponent, una vegada s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Amb l'objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, JOCAVI utilitza sistemes de pagament segur d'entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials del pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent. Per al pagament amb targetes Visa, MasterCard JOCAVI únicament accepta transaccions CES (Comerç Electrònic Segur) amb el protocol internacional 3D Secure que es distingeix pels distintius Verified by Visa, MasterCard SecureCode. El Comerç Electrònic Segur és una iniciativa el principi bàsic de la qual és garantir la seguretat en les transaccions per Internet. Quan realitzi el pagament a través de la passarel•la de pagament segur, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada per a Comerç Electrònic Segur. A continuació, connectarà amb el seu banc emissor, el qual sol•licitarà que autoritzi l'operació mitjançant un codi personal d'autenticació. L'operació solament s'efectuarà si el banc emissor de la targeta de crèdit confirma el codi d'autenticació. En cas contrari, la transacció serà rebutjada.

Com a mesura complementària al sistema de 'Pagament Segur' i amb l'objectiu de col•laborar en la prevenció del frau a través d'Internet, JOCAVI es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client així com d'adoptar les mesures que estimi oportunes (inclosa la cancel•lació de la comanda) per a que la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

 

Transport

El transport dels articles comprats a JOCAVI es realitzarà a través d’una empresa internacional de missatgeria i serà entregat en un termini de 48 a 72 hores.

Per a evitar incidències d’entrega (adreces errònies, impossibilitat de contactar a algú al domicili, etc..) és indispensable complimentar correctament el corresponent formulari, essent aconsellable emplenar la casella relativa al telèfon de contacte.

El preu del transport és gratuït per a qualsevol comanda excepte si es tracta de comandes de l’Outlet en les que es cobrarà 6€ per enviament en el cas de que l’import de la cistella de la compra sigui inferior a 40€.

Nos serà possible l’enviament de comandes a apartats de correus.

 

 

Canvis i/o devolucions

Si rebuda la compra no quedes satisfeta, JOCAVI permet el canvi ( de talla) o devolució en un termini de trenta ( 30) dies, a comptar des de la data de recepció sempre i quan la peça no hagi estat danyada o usada. Així, JOCAVI o podrà acceptar canvis ni devolucions de peces danyades o usades o sense el seu embalatge original, sempre i quan no es tracti d’una tara. No s’admet el canvi d’un model per un altre diferent, només es pot canviar la talla. Per canviar un article per un altre, s’ha de procedir a la seva devolució per al reembors i la realització d’una nova compra.

Totes les comandes inclouran un FORMULARI DE DEVOLUCIÓ que necessàriament haurà d’ajuntar-se a la mercaderia degudament emplenat.

El canvi o devolució podrà realitzar-se per correu (aconsellem realitzar l’enviament per correu certificat o amb acús de rebut) a:

 

JOCAVI, S.A. , C/ Verdaguer 8, 17401 – Arbúcies- Girona- Espanya

 

No és possible realitzar devolucions en botigues físiques multimarca que disposin de producte JOCAVI. Totes les devolucions de producte comprat en la botiga online s´ hauran de realitzar-se per mitjà del procediment descrit anteriorment.

 

Canvis i/o devolucions per correu

El canvi de talla o la devolució per al reemborsament dels productes comprats podrà realitzar-se per correu ordinari. Tota devolució s’haurà de realitzar en el seu embalatge original i amb el formulari de devolució degudament complimentat.

Una vegada rebuts el/s producte/es, JOCAVI verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a enviar la talla o els productes requerits (si s’hagués sol•licitat devolució per a canvi) o sol•licitarà a l´Entitat de Crèdit corresponent que procedeixi a retrocedir el càrrec en la targeta de crèdit utilitzada si ha estat sol•licitada la devolució per a reemborsament.

En el cas de devolucions realitzades per correu, aconsellem realitzar l’enviament per correu certificar o amb acús de rebut.

Les despeses d’enviament dels productes, que es desitgin canviar o tornar, per correu o courrier seran per compte del client i en cap cas JOCAVI acceptarà devolucions enviades a ports deguts.

En cas que JOCAVI hagi enviat per error un article diferent al sol•licitat o que la qualitat de l’article enviat no sigui l’adequada, JOCAVI, una vegada comprovat l’error o el defecte, abonarà la part proporcional dels costos de l’enviament (anada i tornada) corresponents a la peça defectuosa, prèvia sol•licitud al client del comprovant dels costos d’enviament de la devolució.

 

 

Registre

Per comprar a JOCAVI no és necessari enregistrar-se. No obstant, les dades facilitades es guardaran en la base de dades de JOCAVI per processar la comanda i realitzar les seves properes compres amb major facilitat i rapidesa.

Quan l'Usuari es registra, pot sol•licitar que el sistema el reconegui de forma automàtica. Això li permetrà agilitzar el procés de compra i obtenir un accés més directe a les seves dades. El reconeixement automàtic es realitza per mitjà de cookies. Si l'Usuari ha sol•licitat que el sistema el reconegui automàticament, només es sol•licitarà a l'Usuari que s'identifiqui si es connecta a JOCAVI des d’un ordinador diferent a l’habitual o si ha esborrat els seus arxius temporals d´Internet (memòria caché i /o cookies) .

 

Seguretat i confidencialitat de dades

Tota la informació facilitada pels Clients de JOCAVI.com serà utilitzada únicament per processar les comandes de compra, per facilitar la navegació i compra dels articles JOCAVI així com per informar a través de correu o e-mail de nous productes, ofertes especials i novetats vàries relacionades amb aquest Web i/o JOCAVI en general.

JOCAVI garanteix que les dades facilitades pels clients no seran compartides amb terceres persones o empreses fora de JOCAVI, S.A. Les dades facilitades seran recollides en el servidor de JOCAVI per mitjà del protocol SSL i la seva transmissió es farà de forma encriptada garantint la seva confidencialitat . El servidor reconeix automàticament: l’adreça IP, data i hora d’entrada i sortida del Web, així com els fitxers descarregats.

Les dades personals rebudes seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés normativa vigent a Espanya. Els usuaris d’aquest Web podran en tot moment accedir, rectificar i cancel•lar les dades incloses en el formulari de registre, per escrit, per mitjà d´e-mail o per correu a l’adreça:

JOCAVI, S.A. C/ Verdaguer, 8- 17401- Arbúcies- Girona- Espanya

 

POLITICA DE COOKIES

El nostre site utilitza cookies (petits arxius de text que un servidor pot descarregar en un disc dur de l’ordinador de l’usuari) als que podem accedir per recordar les seves preferències i oferir-vos una experiència més personalitzada. Les cookies ens permeten disposar d’informació sobre el els hàbits de navegació dels nostres usuaris i identificar possibles incidències.

 

Utilitzem 4 tipus de cookies:

 

Cookies tècniques

Aquestes cookies permeten navegar pel nostre site i usar funcionalitats tals com la borsa de la compra o la Wishlist.

 

Cookies d’anàlisis

Utilitzem cookies de Google Analytics per quantificar el nombre d’usuaris que visiten el nostre site. A més, ens permeten mesurar i analitzar la forma en que els nostres usuaris naveguen pel nostre site. Aquesta informació ens permet millorar contínuament els nostres serveis i la vostra experiència de compra. Per obtenir més informació, pots consultar la Pàgina de privacitat de Google Analytics: http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html)

 

Cookies de personalització

Quan estàs navegant o comprant online, el site recordarà les teves preferències ( per exemple, la teva ubicació i idioma). Gràcies a aquestes cookies oferim una experiència de navegació més simple, senzilla i personalitzada.

Cookies publicitàries

Aquestes cookies s’utilitzen per publicar anuncis rellevants pels nostres usuaris. A més, limiten el nombre de vegades que cada usuari visualitza un anunci i ens ajuden a mesurar l’efectivitat de les nostres campanyes publicitàries.

Al navegar pel nostre site, accepteu que descarreguem aquest tipus de cookies en el vostre dispositiu i que realitzem consultes quan visiteu el nostre site en el futur.

Algunes cookies són utilitzades per tercers (ex. Google) per facilitar-nos dades sobre l’efectivitat de les nostres promocions. En cap cas, es recopilarà informació de caràcter personal. Les cookies tenen un període de validesa de màxima de 2 anys.

Si desitgeu activar o eliminar les cookies que ja estan en el vostre ordinador, accediu a la secció “ajuda” del vostre navegador on trobareu les instruccions sobre com localitzar i eliminar els arxius que emmagatzemen les cookies. Consulteu més informació a : http://www.aboutcookies.org/

Teniu en compte que si elimines les cookies o desactives futures cookies és possible que no accedeixi a determinades seccions o funcionalitats.

Horaris

A la botiga de JOCAVI.com es poden realitzar compres durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, tot l’any.

 

Ubicació del servidor de JOCAVI. Llei i jurisdicció competent.

El servidor d’aquest Web es troba a Espanya. Les presents condicions de compra estan sotmeses a la legislació Espanyola per tant, les operacions de venda s’entendran realitzades en el domicili de JOCAVI. En cas de litigi entre les partes del present contracte, la jurisdicció serà la que correspongui en cada cas.

 

 

Dret de desistiment

Si estàs contractant com a consumidor i Usuari, tens dret a desistir del present Contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

 

El termini de desistiment expiarà als 14 dies naturals del dia que tu o un tercer per tu indicat, diferent al transportista, adquirí la possessió material dels béns o en cas de que els béns que componen la seva comanda per separat, als 14 dies naturals del dia que tuè o un tercer per tu indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material del darrer d’aquests béns.

 

Per exercir el dret de desistiment, hauràs de notificar-nos a la següent adreça::

 

JOCAVI, S.A. C/ Verdaguer, 8- 17401- Arbúcies- Girona- Espanya

Correu electrònic: info@jocavi.com

 

La seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca ( per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el següent model de formulari , si bé el seu ús no és obligatori.

 

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou amb que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans de que acabi el termini corresponent.

 

Conseqüències del desistiment:

 

En cas de desistiment per part teva, et retornarem tots els pagaments rebuts per part teva, incloses les despeses d'entrega (amb l'excepció de les depeses addicionals resultants de la teva elecció d'una modalitat d'entrega diferent a la modalitat menys costosa d'entrega ordinària que oferim) sense retard indegut i, en tot cas, no més tard de 14 dies naturals a partir de la data en que se’ns informi de la teva decisió de desistir del present Contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament en el mateix mètode de pagament que vares utilitzar per a realitzar la transacció inicial, llevat que hagis disposat expressament el contrari; en qualsevol cas, no et veuràs afectat en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

 

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagis presentat una prova de devolució dels mateixos, en funció de la condició que s’acompleixi primer.

 

Hauràs de tornar-nos o entregar-nos directament els productes, sense cap retard indegut i, en qualsevol cas, no més tard de 14 dies naturals a partir de la data en que ens comuniquis la teva decisió de desistiment de Contracte. Es considerarà el termini complert si realitzes la devolució dels béns abans de que hagi acabat aquest termini.

 

Per poder procedir a la devolució dels béns, podràs utilitzar els serveis que JOCAVI, S.A. posa a la teva disposició i que són: la recollida gratuïta a domicili i la devolució per correu, la qual tindrà un cost addicional que hauràs d´ assumir.

 

Per més informació sobre les condicions de devolució pots consultar l’apartat de: Canvis i devolucions .